سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا حقیقت – کارشناس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه یک مدل الگوریتم ژنتیک ( GA) جهت یافتن حجم بهینه مخزن سد مورد مطالعه قرار گرفته است. مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم ژنتیک از طریق سعی و خطا تعیین شده است و پس از آنالیز حساسیت، روش کددهی مقدار حقیقی، انتخاب مسابقه ای، میزان جهش ۰/۰۵ و احتمال ترکیب ۰/۸ به عنوان بهترین ترکیب پارامترهای الگوریتم ژنتیک معرفی شده است. سد ونیار ( شهید مدنی) تبریز به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است و حجم بهینه مخزن ۳۵۶/۲۱ میلیون متر مکعب بدست آمده است. در حجم بهینه بدست امده درصد تامین نیاز قابل قبولی بدست آمده است و قابلیت اطمینان مدل ۶۷٪ بدست آمده است.