سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد امامی تبریزی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ_سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل

چکیده:

امروزه استفاده ازازمایشهای غیرمخرب NON destructive tests باتوجه به هزینه کم قابلیت تکرار و همچنین قابلیت حمل دستگاه ها به محل اندازه گیری درمقایسه با سایر ازمایشها درتعیین خواص مکانیکی سنگها ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد ازمیان این ازمایشها میتوان ازچکش اشمیت schmidt hammer و دستگاه های اندازه گیری امواج درسنگ نام برد این مقاله حاصل بخشی ازتحقیقات صورت گرفته درازمایشگاه مکانیک سنگ دانشکده فنی دانشگاه شهیدباهنر برروی خواص فیزیکی – مکانیکی ۲۳۰ نمونه ازسنگهای اهکی واقع درچهارمعدن سنگ ساختمانی استان کرمان مرمر ده رستم چینی درجه یک و دو سیرجان /مرمریت رضا ، مرمریت چشمه شیردوس و سدجیرفت می باشد هدف اصلی این مقاله جایگزینی ازمایشهای غیرمخرب چکش اشمیت یااولتراسونیک بجای ازمایش مخرب دستگاه های سنگین بارگذاری مستقر درازمایشگاه می باشد که دراین راستا ابتدا با اماده سازی نمونه های سنگ بصورت مکعبی براساس استاندارد american society ofr testing and materials و انجام ازمایشهای متعدد درازمایشگاه ازطریق دستگاه های بارگذاری ازیک طرف و ازطرف دیگر تعیین سختی اشمیت و سرعت امواج اولتراسونیک روابطی با ضریب همبستگی قابل قبول بین مقاومت فشاری تک محوری با سختی اشمیت و همچنین مقاومت فشاری تک محوری با سرعت امواج اولتراسونیک ارایه شدها ست همچنین تاثیر عوامل محیطی نظیر دمای نمونه برروی سختی اشمیت و سرعت امواج نیز بررسی شده است