سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نوذر بهرامی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه
مصطفی آقایی – موسسه تحقیقات کشاورزید یم سرارود کرمانشاه

چکیده:

شته روسی گندم از افات مهم غلات بشمار میرود و سالانه خسارت قابل توجیه را به گندم و جو وارد میک ند بمنظور پیدا کردن ارقام مقاومت به این آفت مهم منطقه ۳۴ لاین ارسالی از ایکاردا در خزانه WRWA-2000 در ۲ تکرار مورد بررسی قارر گرفتند. هر لاین در دو خط یکمتریک اشت شد و اطراف لاین های مورد بررسی از ارقام محلی حساس به این آفت کش شد.