سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن میرمحمدی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
هما کشاورزی شیرازی – عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
فرح سادات هالک – عضو هیات علمی پژوهشکده مواد و انرژی

چکیده:

جایگاههای سوخت رسانی یکی از منابع عمده انتشار ترکیبات آلی فرار در شهر تهران است. منابع ا صلی انتشار ترکیبات آلی فرار در جایگاههای عبارتند از: ۱- انتشار بخارات در نتیجه تخلیه بنزین از مخزن کامیون به مخزن زیرزمینی جایگاه. ۲- انتشار بخارات در نتیجه تخلیه ی بنزین از مخزن زیرزمینی به باک خودرو ۳- سرریز بنزین از باک خودروها. نتایج این تحقیق نشان داد روزانه حدود ۵۲۰۰۰ لیتر بنزین (معادل با ۴۰ تن بنزین) در جایگاههای سوخت رسانی شهر تهران هدر می رود. متوسط اتلاف بنزین به ازای هر متر مکعب بنزین مصرفی در شهر تهران حدود ۲/۵ لیتر است. طبق محاسبات انجام شده متوسط اتلاف بنزین در هر یک از جایگاههای سوخت رسانی شهر تهران حدود ۴۱۵ لیتر در روز است . این اتلاف می توند باعث آلودگی هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی شود. با بکارگیری روشهای ساده و تقریبا کم هزینه می توان از اتلاف بنزین درجایگاهها جلوگیری کرد. در صورتیکه هزینه بنزین هدررفته در سال صرف روشهای کنترل شود نه تنها از هدررفتن سرمایه ملی جلوگیری می شود بلکه اثرات زیان بار بهداشتی و زیست محیطی آن کاهش می یابد. در این تحقیق روشهای کنترلاتلاف بنزین در جایگاههای سوخت رسانی بررسی و یکی از این روشها عملاً مورد ازمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که با سرد کردن بخارات بنزین دردمای حدود صفر درجه سانتیگراد می توان تا ۵۰% بنزین بخار شده را بازیافت و از نشر آن جلوگیری نمود.