سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر جوانمردی – بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
محمود مشفقیان – بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله انرژی مورد نیاز جهت نمک‎زدایی از آب دریا براساس فرآیند پیشنهادی از پدیده تشکیل هیدرات برآورد شده است و بررسی اقتصادی این فرآیند و تخمین قیمت تمام شده آب نمک‎زدایی انجام و برنامه کامپیوتری برای این منظور تهیه گردیده است.
علاوه بر این تأثیر افزایش درجه حرارت تشکیل هیدرات در فشار ثابت بر روی قیمت تمام شده محصول مورد بررسی قرار گرفته است. افزایش درجه حرارت تشکیل هیدرات در فشار ثابت یا کاهش فشار تشکیل هیدرات در درجه حرارت ثابت را می‎توان به وسیله افزودن موادی بنام تشدید کننده (Promoter)، تحقق بخشید.