سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی آذرنوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک دانشگاه آزاد اسلامی م
محمدعلی خلیل زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- دانشکده مهندسی- گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از تکنیکهای جدید پردازش سیگنال به تحلیل منابع پدید آورنده واکنش الکتریکی پوست (Galvanic Skin Response) که اصطلاحاً به آن GSR می گویند، پرداخته شده است. روش بکار رفته در این تحقیق بر اساس تحلیل مؤلفه های مستقل (Independent Componet Analysis) با ICA است که در آن با استفاده از ساختار زمانی به تفکیک منابع پرداخته ایم. روش بکار رفته بر روی داده های حاصل از آزمون دروغ سنجی (پلی گرافی) پیاده شده است که با توجه به نوع سؤالات که به واکنش همراه با استرس یا واکنش بدون استرس منجر می شود، دو منبع مؤثر در ایجاد واکنش تفکیک شده است.