سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید نحوی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
مهدی کریمی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا یزدانی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت

چکیده:

با توجه به اهمیت آب در زندگی بشر و نقشآن در گیاه و همچنین به دلیل کاهش نزولات و ذخیره آب این بررسی به منظور تعیین مناسبترین فواصل آبیاری بر مبنای برخی از شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد در بنرج رقم خزر انجام گردید.