سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهزاد وثوقی – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
سعید احمدی قمی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- نقشه برداری(گرایش:ژئودزی) دانشگاه صنعتی خو

چکیده:

یکی از ممترین منابع خطاهای سیستماتیک که برروی مشاهدات ترازیابی دقیق اثر می گذارد و مانع رسیدن به دقت بالا برای اختلاف ارتفاعهای مشاهده شده می شود. خطای انکسار می باشد تا کنون برای حذف این خطا مدلهای مختلفی ارائه شده است. برای اکثر این مدلها مشاهدات گرادیان قائم درجه حرارت لازم می باشد. این مشاهدات برای اولین بار در ایران و تا زمان انجام این تحقیق برای چهار خط ترازیابی از شبکه ترازیابی درجه یک ایران جمع آوری و در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدشت آمده از بکارگیری مدلهای مختلف تصحیح خطای انکسار نشان می دهد که با توجه به آن که خطای انکسار به عوامل متعددی بستگی دارد بنابراین ممکن است برای هر منطقه با شرایط خاص آن یک مدل متفاوت با مدل انکسار منطقه دیگر به بهترین نحو خطای انکسار را حذف کند. در نتیجه انتخاب یک مدل خاص بعنوان مناسبترین مدل انکسار برای شبکه ترازیابی دقیق ایران با توجه به شرایط بسیار متفاوت مناطق مختلف کشور بی معنی می باشد.