سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالحمید محبی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور – اهواز
عبدالامیر معزی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

غلظت عناصر غذایی در اندام های گیاه با سن فیزیولوژیکی گیاه تغییر کرده و بین قسمت های مختلف گیاه تفاوتهای شدیدی وجود دارد (۱). اطلاعات حاصل از پژوهش ها نشان می دهد که در چه زمان و از کدام قسمت گیاه باید نمونه برداری صورت گیرد به طوریکه مناسب ترین برگ جهتنمونه برداری برگ انبه، پنجمین برگ از پایین شاخه های سال جاری می باشد (۵). پنجمین و ششمین برگ از شاخه های ثانویه به عنوان نماینده برگ درختان کنار می باشند (۲). جهت نمونه برداری برگ مرکبات باید از برگهای ۵ تا ۷ ماهه (از دومین، سومین و چهارمین برگ روی شاخه) نمونه بردرای نمود (۴). توصیه می شود برای بررسی وضعیت عناصر مس و بر در برگ نارگیل از برگهای جوانتر و برای بررسی وضعیت آهن و منگنز از برگهای پیرتر (برگ شماره ۱۴) نمونه برداری صورت گیرد (۶). ال – دیب و همکاران (۲۰۰۰) در بررسی که در رابطه با تغذیهنخل خرمای رقم حیاتی انجام داد، جهت نمونه برداری برگ تعداد ۲۰ برگچه را از برگهای بالایی منطقه میوه انتخاب و نمونه برداری نمود (۳). بنابراین در رابطه با خرما معیار دقیقی وجود ندارد بنابراین رعایت معیاری دقیق برای نمونه برداری لازم است.