سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حشمت امیدی – دانشگاه تربیت مدرس
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشگاه تربیت مدرس
علی سروش زاده – دانشگاه تربیت مدرس
محمد برزعلی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ارقام کلزای اصلاح شده با عملکرد بالا و خصوصیات زراعی مطلوب هب منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت با شرایط آب و هوایی مناطق سرد و معتدل و تعیین میزان عملکرد و سایر خصوصیات مهم زراعی در ۵ تاریخ کاشت از ۲۰ شهریور با فاصله زمانی ۱۰ روز در قالب آزمایش اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار کشت و بررسی گردید.