سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم ستوده مرام – مرکز تحقیقات کشاورزی پارس آباد مغان

چکیده:

با توجه به معرفی ارقام جدید پنبه و احتمال آزاد نمودن آنها تعیین مناسب ترین تراکم بوته در واحد سطح به منظور افزایشم حصول و بهبود کیفیت الیاف ضروری بود. کشت پنبه با استفاده از تراکم مناسب از طریق تغییر در تعداد و توزیع گیاهان و میزان نور دریافتی باعث ایجاد خصوصیام تغیرک میو عملکرد آن می شود و یک تراکمک مناسب میت واند با تغییر رقابت در داخل و بیرون بوته، رشد رویشی و زایشی پنبه را تغییر داده و باعث افزایش عملکرد و زودرسی آن شده و خصوصیات مورفولوژیکی آن را تحت تاثیر قرار دهد.