سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالله حسن زاده قورت تپه – مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
حسنعلی عابدی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی مناسبترین تاریخ کاشت ماش بعنوان کشت دوم پس از برداشت گندم آزمایشی در دو منطقه مزرعه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد و مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان واقع در دستگرد در یک سال زراعی بصورت طرح اسپیلت پلات انجام شد. در هر دو منطقه هار تاریخ کاشت ۲۲ و ۲۹ خرداد، ۶ و ۱۳ تیر فاکتور ا۲صلی، دو تراکم کاشت ۷ و ۱۴ سانتیمتر روی ردیف با فاصله بین ردیف ۵۰ سانیتمتر فاکتور فرعی و دو وارینه پرتو و گوهر عامل فرعی فرعی را تشکیل دادند.