سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالعلی غفاریخ لیق – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
اچ اف کوک – امپریال گالچ در وای دانشگاه لندن انگلستان
اج سی لی – امپریال کالج در وای دانشگاه لندن انلگستان

چکیده:

استعداد از اراضی برای تولید گیاهان زراعی یکسان نمی باشد همچنانکه نیازهای گیاهان نیز متفاوت است لذا تعیین مناطق مستعد برای تولید هر محصول امکان بهره بردای بهینه از منابع تولید را فراهم و از تخریب محیط زیست جلوگیری و از وابستگی بیش از حد ولید به انرژی های فسیلی می کاهد.