سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحمت اله قاجار – دانشیار، عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگ
حسن بیگلری – دانشجوی دکترای مکانیک
محمدرضا امینی فسخودی – دانشجوی دکترای مکانیک

چکیده:

شناخت رفتار پلاستیک فلزات بخصوص در پروسههای شکلدهی یکی از موارد مهم میباشد. در مقاله حاضر براساس آزمایش فشار تکمحوره، نمودار تنش- کرنش حقیقی برای نمونه استوانهای از جنس آلومینیوم بدست میآید. سپس فرمول لودویک بر نتایج بدست آمده از آزمایش، منطبق میشود و بدین طریق ثوابت مادی موجود در این فرمول بدست میآیند. همچنین در خلال آزمایش مدهای تخریب ممکن در این آزمایش بررسی میشوند.