سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی شریفی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
سیدمحسن طباطبائی منش – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

کلریت شیست ها در مجموعه های دگرگونی منطقه موته در شمال شرق گلپایگان و در بخش شمال غربی زون سنندج- سیرجان واقع شده اند. در این منطقه سری های رخساره شیست سبز به صورت نوارهایی با رنگ های مختلف ظاهر شده و متحمل پلی متامورفیسم شده اند.
براساس مطالعات پتروگرافی، کانی های اصلی در شیست های منطقه شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپات پتاسیک، کلریت، بیوتیت ودر مواردی آلبیت، اپیدوت، موسکویت، کربنات وکانی های فرعی شامل آمفیبول، گارنت ، سریزیت، پیریت، اکسیدهای آهن، زیرکن، ایلمنیت و روتیل می باشند. با توجه به نمودارهای پترولوژیکی، سنگ مادر شیست های منطقه از نظر آلکالینیته در محدوده ساب آلکالن و نیز در محدوده سدیک واقع شده اند و از نظر طبقه بندی، نمونه های مورد بررسی اغلب در محدوده داسیت وریوداسیت می باشند.
بر اساس نمودارهای تعیین جایگاه تکتونیکی، سنگ مادر شیست های منطقه در محدوده درون صفحه ای واقع گردیده است.