سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدر زارعی – گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمر
نورعلی داموغ – دفتر زمین شناسی و ژئوتکنیک، مدیریت فنی مهندسی، معاونت توسعه سد و نیرو

چکیده:

ساختگاه سد کارون ۳ در ۲۸ کیلومتری شرق شهرستان ایذه در استان خوزستان بر روی رودخانه کارون واقع شده است . بعد از آبگیری این سد دبی چشمه دائمی ابوالقاسم واقع در پایین دست سد به مراتب افزایش یافته و همچنین چشمه فصلی مجاور این چشمه به چشمهای دائمی تبدیل شده است . با توجه به مطالعات انجام شده سه امکان تغذیه برای این چشمهها وجود دارد؛ تغذیه از آبگیر طبیعی ایجاد شده در ارتفاعات ( تاقدیس کوه سفید ) ، تغذیه از رودخانه کارون در ارتفاعات بالاتر و تغذیه از دریاچه سد . تعیین منشاء این چشمهها از این نظر ضروری است که در صورت تغذیه آنها از مخزن به دلیل توسعه سریع کارست، میزان فرار آب از مخزن افزایش مییابد . بنابراین در این مطالعه جهت تعیین منشاء تغذیه این چشمهها از اطلاعات هیدروشیمی منابع آب سطحی و زیرزمینی استفاده شد . نتایج نشان میدهد که بیشترین میزان تغذیه چشمه – های مذکور از مخزن سد میباشد .