سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – استاد یار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
عزت اله رییسی اردکان – استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

نمونه برداری از منابع آب زیرزمینی منطقه کنارسیاه شامل ۲۲ چشمه و چاه نشان داد که آبخوانهای منطقه عمدتا لب شور یا شور می باشند. در این مقاله عوامل مختلف شوری در آبخوانهای کارستی و آبرفتی منطقه کنارسیاه فارس به روشهای هیدروشیمیایی (یونهای اصلی و فرعی) و ایزوتوپی (اکسیژن- ۱۸ و دوتریوم) مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص شده که عامل اصلی شوری این آبخوانها نفوذ شورابه گنبد نمکی کنارسیاه می باشد. همچنین سهم شورابه نفوذی در هر یک از این آبخوانها به روش بیلان جرمی کلر محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که نفوذ مقادیر خیلی کم شورابه (حدود ۲ لیتر بر ثانیه) به درون آبخوان کارستی سروک موجب کاهش کیفیت بیش از ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب کارستی می شود به طوریکه قابل استفاده جهت شرب و حتی کشاورزی نمی باشند.