سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز رفیعی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فاطمه نجفلو – دانشجوی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی
حسن محسنی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمود جلالی – کارشناس ارشد شرکت اکتشاف نفت

چکیده:

برش مورد مطالعه در استان همدان و شمال شرق شهرستان کبودآهنگ قرار دارد. برش قزلجه دارای مختصات، عرض جغرافیایی ’۳۵، ˚۲۰ و طول جغرافیایی ’۵۰، ˚۴۸ می باد. در این برش سازندهای قرمز زیرین و قم رخنمون دارند. سازند قم با دگرشیبی بر روی سازند قرمز زیرین قارر دارد. در طی مطالعه ماسه سنگ های موجود در سازند قم، با شناسایی اجزای تشکیل دهنده، تعیین منشاء مورد بررسی قرار گرفت. کوارتز به عنوان جز اصلی این ماسه سنگ ها و با توجه به شواهد موجود بیانگر منشاء آتشفشانی است. در این بررسی همچنین با توجه به جانشینی کوارتز و کلسیت در ماسه سنگ های منطقه مورد مطالعه تا حدودی ویژگی سیال دیاژنزی نیز تعیین شده است.