سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق صادق واعظ زاده – دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی – دانشگاه تهران
علیرضا علیرضا قاسمی – التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی – دانشگاه

چکیده:

موقعیت و ابعاد آهنربا در موتورهای سنکرون آهنربای دائم بر مشخصه های رفتاری موتور تاثیر زیادی دارد . در این مقاله با استفاده از یک مدل مغناطیسی روابط ریاضی ماشین بدست می آید . پس از آن مبتنی بر روابط مذکور ابعاد و موقعیت بهینه آهنربا طوری تعیین می شود که مقدار شار فاصله هوایی ناشی از آهنربای دائم و گشتاور تولیدی به بیشترین مقدار ممکن برسد . سپس نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روش اجزای محدود مقایسه و دقت آنها تأئید می شود .همچنین موتور طراحی شده با بهینه سازی مذکور با نمونه ای از موتورهای موجود مقایسه و بهبود رفتار ماشین با طراحی پیشنهادی اثبات می گردد .