سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

افشین ماهوشی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و دانشجو

چکیده:

گرایش زندگی شغلی فرد خلاق و صاحب ایده برای گزینش "کارآفرینی" بعنوان یک سبک زندگی نوین که سرشار از تحرک و پویایی است حائز اهمیت است. در شرایطی که اقتصاد کشور ما گرفتار نارسایی هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیماری هایی از این دست شده است. نیم نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوی این باور می کشاند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه، تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از ئخامت حال فردا است. لذا از آن جهت که برگزیدن زندگی کارآفرینانه و توسعه فرهنگ کارآفرینی نیازمند "فرهنگسازی" این مقوله است و از سویی فرهنگ نظامی است که پس از زاده شدن انسان در سراسر زندگی آموخته می شود. اکتسابی بودن مهارتهای کارآفرینی مورد تاکید است و تعیین مولفه های فرهنگ کارآفرینی اول گام مهم در توسعه فرهنگ کارآفرینی راهبرد اشتغالزایی و رهیافت تحول فرهنگ کسب و کار مورد بحث است. در تبیین مولفه های فرهنگ کارآفرینی باورهای فرهنگی و اتکای رفتار انسان بر باورهای راهنما تشریح شده که به صورت نسبی در جامعه پذیرش زیادی دارند. فرهنگ آنچه را که انسان یاد می گیرد و نیز نحوه رفتار او را تعیین می کند. بطور کلی با توجه به موضوع مقاله مولفه های "فرهنگ کارآفرینی" تبیین و در پی آن "فرهنگ کارآفرینی"، بعنوان رهیافت تحول فرهنگ کسب و کار در تمامی حوزه های فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.