سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله روانی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدرضا مسچیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
جواد رجبی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پارامترهای فشار گرم بر رفتار سیلان فولاد ۱/۴۸۴۱ آزمایشات فشار گرم با استفاده از دستگاه دیلاتومتر ۸۰۵A/D انجام گردید. در بین پارامترهای مختلف فشار گرم، تاثیر نرخ کرنش و دمای تغییر فرم بر رفتار سیلان به مورد مطالعه قرار گرفت. به طوریکه آزمایشات در محدوده دمای ۹۵ تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد سرعت های کرنش ۰/۱ تا ۰/۵s-1 و میزان کرنش ۰/۵ انجام شد و نتایج آن در قالب منحنی های تنش – کرنش حقیقی ارائه گردید. با بررسی الگوی رفتاری سیلان این فولاد مکانیزم های فشار گرم بر اساس تئوریهای پذیرفته شده کار سختی بازیابی و تبلور مجدد تعیین گردید. همچنین پارامتر حساسیت به نرخ کرنش و پارامتر حساسیت دما و انرژی اکتیواسیون و پارامتر زنرهولمن مورد ارزیابی قرار گرفته است. با ارزیابی رفتار سیلان پس از اعمال تغییر فرم در نرخ کرنش های کم و دماهای بالا پدیده تبلور مجدد دینامیکی و افول منحنی تنش سیلان و با افزایش نرخ کرنش و کاهش دما مکانیزم بازیابی دینامیکی به عنوان پدیده غالب مشاهده گردید. افزایش پارامتر حساسیت به نرخ کرنش با افزایش دما و کاهش پارامتر حساسیت به دما با افزایش نرخ کرنش مشاهده شد.