سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران زمانی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نادر نصری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر

چکیده:

پردازش ابری محیط مناسبی است که کاربران پردازش ابری درآن می توانند برنامه های وابسته بهداده را اجرا کرده و فایلهای مورد نیازشان را ذخیره کننده فراهم می نماید کارایی برنامه های وابسته به داده شدیدا به تاخیر انتقال داده وابسته است این تاخیر تابعی از حجم فایل داده مکان ماشین های مجازی که برنامه ها را اجرا م یکنند و همچنین نحوه تخصیص نرخ انتقال به ماشین های مجازی است دراین مقاله ما یک الگوریتم جدید برای تعیین مکان ماشین های مجازی ارایه م یدهیم که به طور همزمان مکان ماشینهای مجازی و نرخ انتقال تخصیص یافته به آنها را بهینه می کند از طریق نتایج شبیه سازی نشان میدهیم که الگوریتم ارایه شده می تواند بطور قابل توجهی تاخیر انتقال داده را برای ماشین های مجازی نسبت به الگوریتم های تحقیقات قبلی کاهش دهد.