سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهرنگ محمدی خلخالیان – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد مهدوی – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
علی منتظری هدش – عضو هیات علمی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله مکان دقیق نقطه صوتی برای جریان با اصطکاک درون نازل همگرا- واگرا به صورت یک بعدی تعیین شده است. برای تعیین مکان دقیق نقطه صوتی ، معادله حاکم بر جریان یک بعدی همراه با اصطکاک درون نازل را در نظر گرفته و به کمک روش هوپیتال به رفع ابهام از معادله پرداخته و به کمک آن مکان نقطه صوتی به دست آمده است. پس از تعیین این نقطه برای به دست آوردن توزیع عدد ماخ در نازل، معادله حاکم بر جریان در سایر نقاط به کمک روش رانج – کوتایمرتبه چهار حل شده است. در انتها نیز نتایج این حل با حل سه بعدی مقایسه شده است.