سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی تربن – کارشناس ارشد امور حفاظت و مهندسی رودخانه مهندسین مشاور یکم
محمدعادل صادقی – مدیر پروژه طرح های ساماندهی و کنترل سیلاب امور حفاظت و مهندسی رودخانه
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی وتعیین مکان های مناسب برداشت سن و ماسه ، از مدل یک بعدی GSTAR -1D استفاده شده است. همچنین نتایج اجرای مدل دریک بازه ازرودخانه آجی چای مورد بررسی قرار گرفته است.معادله انتقال رسوب یانگ به عنوان مناسب ترین معادله انتقال رسوب انتخاب شد. دانه بندی بستر در ۱۱ مقطع برداشت گردید و ضریب منینگ با توجه به دانه بندی بستر وطبق روش Strickler محاسبه گردید. از هیدروگراف های ۲ سالهو ۲۵ ساله استفاده شد. ضمنا حساسیت سنجی مناسبی نسبت به متغیرهای مختلف کالیبراسیون انجام گرفت. نتایج نشان دهنده نشست رسوب در پایین دست رودخانه و فرسایش نسبی در بازه های بالایی می باشد.