سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی کبیریان – دانشجوی مقطع دکتری طراحی کاربردی ازدانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود سلیمی – استاد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان- گرایش شکل دهی فلزات

چکیده:

در این مقاله با استفاده از ترکیب توابع جریان از مکانیک سیالات وتوابع شکل از اجزاء محدود و روش کران بالا در تحلیل فرایند فورجینگ چرخ دنده ساده، روشی ارائه شده که می توان محدودیت روش حد بالا در تخمین میدان کرنش را برطرف نمود. در این روش ابتدا منطقه تغییر شکل به چندین المان جریان تفکیک شده سپس برای هر حوزه با استفاده از شرایط مرزی، توابع جریان به صورت تابعی ازمقادیرجریان گره ایی استخراج شده است. مقادیر جریان گره ایی واقع شده برسطح آزاد شمش توسط روش مینیمم سازی انرژی مصرفی تعیین شده و با استفاده از روش میانیابی در دیگرنقاط نیز توزیع کرنش محاسبه می شود. درانتها نتایج حاصل ازاین روش باروش عددی اجزاء محدودمقایسه شده که مشاهدات توافق خوبی را مابین نتایج نشان میدهد.