سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی سنجری – دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی کارشناسی ارشد
علی کریمی طاهری – استاد

چکیده:

دراین مقاله میدان کرنش در محصول لوله ای شکل فورج شعاعی با استفاده از روش اجزا محدود پیش بینی گردیده و با میدان کرنش به دست آمده از نتایج ازمایشهای میکروسختی مقایسه می شود این مقایسه مبین آن است که بیشترین مقدار کرنش در ناحیه فورجینگ روی داده و کرنش اندکی در ناحیه سایزینگ روی میدهد همچنین مشاهده شد که ماکزیمم مقدار کرنش در منطقه میانی ضخامت لوله درناحیه فورجینگ اتفاق می افتد در حالیکه ماکزیمم در منطقه سایزینگ در سطوح تماسی دیده می شود تطابق خوبی بین نتایج تئوری و ازمایش ملاحظه گردید.