سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیمی – گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
محمد ابراهیمی – دانشجوی رشته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
امیر شاکریان – گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
محسن جعفریان – دستیار تخصصی کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

آفلاتوکسین ها از مهمترین مایکوتوکسین ها می باشند که قدرت سمیت بالایی دارند . یکی از مهمتر ین آفلاتوکسین ها در شیر آفلاتوکسین M 1 می باشد . هدف از این مطالعه تعیین سطح آفلاتوکسین M 1 در نمونه ها ی شیرمصرفی در اصفهان بود . بدین منظور در خلال زمستان ۱۳۸۵ تا تابستان ۱۳۸۶ ، ۸۰ نمونه شیرخام از مزارع پرورش گاو شیری و سوپر مارکت ها و ۲۸ نمونه شیر استریلیزه و ۲۸ نمونه شیر پاستوریزه از سوپرمارکت های شهر اصفهان جمع آوری شد و با استفاده از روش الایزا مورد ارز یابی قرار گرفت . آفلاتوکسین M 1 به ترتیب در ۸۲,۵ درصد، ۱۰۰ درصد و ۱۰۰ درصد نمونه های شیرخام، استریلیزه و پاستوریزه ردیابی شد و محدوده آفلاتوکسین M 1 در نمونه های شیر خام، استریلیزه و پاستوریزه به ترتیب ۰/۰۱۲ – ۰/۱۲۸ میکروگرم در لیتر، ۰/۴۵۴ – ۰/۱۲۰ میکروگرم در لیتر و – ۰/۱۰۴ ۰/۰۳۰ میکروگرم در لیتر بدست آمد . سطح آلودگی ۷۸ نمونه ۳۸) نمونه شیرخام، ۲۳ نمونه شیر استریلیزه و ۱۷ نمونه شیر پاستوریزه ) بالاتر از ۰/۰۵ میکروگرم در لیتر بود . نتایج این مطالعه نشان می دهد آلودگی به آفلاتوکسین M 1 در اکثر نمونه ها بالاتر از حداکثر حد مجازاست .