سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیدا سلیمی – عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا بنای شاهانی – دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

ترکیب آبهای سطحی متنوع و از نقطه سرچشمه تا فاصله ای محدود نسبتاً تمیز و قابل استفاده است اما متاسفانه پس ازطی مسافتی معمولا بواسطه فعالیتهای مختلف بشر اعم از مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی و ورود غیرقانونی اینگونه پسابها به محیط های آبی، کیفیت آب طبیعی رودخانه تغییر کرده که برخی اوقات صدمات جبران ناپذیری را برای محیط زیست،آبزیان و انسان به همراه دارد . رودخانه لنگرود از ارتفاعات ۵۰۰-۱۰۰۰ متری کوههای جنوبی شهرستان لاهیجان ( که در ۱۱ کیلومتری این شهر قرار دارد و ادامه توده کوهستانی دلفک از سلسله جبال البرز می باشد ) سرچشمه می گیرد . این رود پس از مشروب ساختن روستاهای گمل ورحیم آباد به سوی شمال غربی منحرف شده و سپس در روستای کوه بنه مسیر شمالی را طی کرده و
مجموعاً پس از طی ۲۰ الی ۳۰ کیلومتر وارد ناحیه غربی شهر لاهیجان می گردد و مورد مصرف اهالی روستاهای مذکور و شهرستان لاهیجان قرار می گیرد این رودخانه دارای آب دائمی در حوضه دریای خزر بوده و دارای طول ۵۰ کیلومتر و ارتفاع ریزشگاه ۲۸ متر شیب متوسط %۱ می باشد .
در این پروژه پژوهشی پس از نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها، آنالیزهای شیمیایی بر روی آب رودخانه لنگرود به منظور بررسی آلودگی و تعیین پارامتر های شیمایی مهم صورت گرفت که نتایج بدست آمده نشان می دهد خوشبختانه آلودگی پایین تر از حد مجاز می باشد .