سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی تاجی زادگان –
عباس دوستی –
علی لشکری –
عدنان محلاتی –

چکیده:

با توجه به گسترش نگهداری ماهیان زینتی در ایران و جهان مساله بهداشت و بیماریهای این گونه ماهیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ورود بدون قرنطینه و غیر قانونی ماهیان باعث شده که مشکلات جدیدی از جمله بروز انگل های خارجی در ماهیان زینتی بوجود آید . این موضوع سبب آسیب های اساسی در صنعت پرورش این گونه ماهیان شده، از این رو شناسایی انگل های خارجی آنها راهکاری در راستای مبارزه با این مشکل پیش رو قرار می دهد . هدف از این تحقیق تعیین میزان آلودگی انگل های خارجی در ماهیان زینتی در استان اصفهان می باشد . در این پژوهش مجموعأ تعداد ۴۵ گوپی و ۴۵ ماهی مولی سیاه جهت نمونه گیری از مراکز پرورش ماهیان زینتی به طور تصادفی انتخاب گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه به روش لام مرطوب از باله ها، پوست و آبشش، گسترش مرطوب تهیه گردید . گسترش های تهیه شده با استفاده از لاک ناخن ثابت گردیدند و سپس مورد ارزیابی میکروسکوپی قرار گرفتند . نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این بود که انگلهای تک یاخته شامل تریکودینا تریکودینلا در پوست گوپی % ۰/۴۸ و تریکودینا تریپارتیلا در مولی سیاه %۰/۵۸ بوده و انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیایس در پوستگوپی %۰/۶۳ و در مولی سیاه %۰/۷۸ میباشد . انگل های پر یاخته ای شامل ژیروداکتیلوس الگانس در گوپی %۱/۱ و در مولی سیاه %۱/۳ و داکتیلوژیروس وستاتور در گوپی %۲ و در مولی سیاه داکتیلوژیروس اکستنسوس %۲/۴ و لرنه آ سپیرینا سه آ در هر دو گونه %۳/۶ بود . با توجه به پایین بودن انگل های خارجی در گونه های مورد بررسی در مقایسه با سایر مراکز پرورش در سایر نقاط ایران می توان گفت که وجود مدیریت صحیح بهداشتی، اکسیژن دهی مناسب، استفاده از منابع آبی سالم بدون کلر با دمای مناسب و نظارت د ائمی از آکواریوم های پرورش ماهی مولد گوپی و مولی سیاه و کاهش تراکم ماهیان آکواریوم و تعویض به موقع آب دلیل کم بودن آلودگی انگلی در آکواریوم های پرورش گوپی و مولی سیاه گرفت.