سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج صادق بجد – کارشناس ارشد طراحی کاربردی – مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران

چکیده:

صنعتی شدن را اگر به عنوان یک پدیده در نظر بگیریم، همچون هر پدیده دیگری دارای شرایط و ویژگی های خاص خود است. امروزه این پدیده در منتها درجه آرزوی خیلی از کشورها قرار داد. برای دستیابی به این هدف، بدیهی است قبل از هر اقدامی، جوانب مختلف آن کاملاً شناخته شود. هر گونه کاستی در این مرحله باعث نقصان هایی در گذر به یک جامعه صنعتی می شود. زنده بودن و تداوم فعالیت صنعتی نیاز به یک موتور محرک دارد که بسیاری تحقیق و توسعه را، آن موتور محرک می دانند. این بخش که تعیین کننده ترین بخش یک فرایند صنعتی است، به تنهایی دارای جوانب و پیچیدگی های خاص خود است.
در چند دهه اخیر در داخل کشور با تکاپوهای ناهمگون و بی برنامه در این راستا مواجه بوده ایم که بهعقید ه نویسنده این نوشتار، عمده ترین دلیل عدم موفقیت این تکاپو عدم تعریف مشخص اهداف فرایند تحقیق و توسعه بوده است.
در این نوشتار با مرور تجربه ای در کشور مالزی، به تعیین میزان اهمیت تعریف مشخص اهداف صنعتی بر روی فرایند تحقیق و توسعه خواهیم پرداختم.