سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا باقری – بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدجعفر بحرانی – بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در سیستم های کشت آبیم قادیر بقایای تول ید دشه زیاد است و یان باعث می شود که کشت گیاهی بعدی درد اخل بقایا با مشکل رو برو شود. مقادیر زیاد بقایا روی سبز شدن و رشد گیاهی بعدی تاثیر می گذراند و باعث می شوند که بیماری های خاکزی توسعه یابند. اجرای این برنامه تناوبی های زراعی و قرار دادن گیاهان دانه درشت در تناوب ها و مخلوط و خرد کردن بقایای درون خاک می تواند اثرات بازدارندگی بقایای زیادی را تا حدی کاهش دهد.