سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژده جامعی –
محمدرضا سروری –

چکیده:

شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی ، بخش عظیمی از اراضی کشاورزی استان خوزستان را تحت پوشش خود قرار دا رد، بنابراین تعیین میزان مصرف معقول آب کشاورزی به منظور مدیریت بهینه تخصیص حائز اهمیت می باشد . در این راستا متولیان مسائل آب و آبیاری در وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی جهت حفظ و کنترل بهره برداری منابع آبی از طریق تحویل حجمی آب به کشاورزان، اقدام به تعیین نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی در مناطق مختلف کشور تحت عنوان آیین نامه مصرف آب در کشاورزی و یا سند ملی آب کشور نموده اند. این مقاله با بهره گیری از اطلاعات سند ملی مانند: نیازآبی گیاهان، الگوی کشت و راندمان آبیاری اقدام به برآورد پارامترها یی همچون میزان نیاز آبیاری ماهانه و سالانه برای هرمحصول کشاورزی، نیاز آبیاری ماهانه و سالانه یک هکتار زمین زراعی و تعیین هیدرومدول واحد و سالانه در شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کارون بزرگ تفکیک موقعیت و محل احداث شبکه نموده است . پارامترهای مذکور با هدف اجرای آیین نامه مصرف آب در کشاورزی در خصوص اراضی آبخور شبکه ها و نیز تخصیص دقیق منابع آبی برآورد گردیده اند .