سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی
محمدرضا قاسمی – استادیار گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
مجید شاهپسندزاده – استادیار پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی یساقی – استادیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

بازسازی سامانه گسل درونه در قطعه خلیل آباد در دو مرحله اجام پذیرفته اس ت. در ابتدا بازسازی بر اساس شاخص های ریخت زمین ساختی با میزان جابه جایی کم و در دو بخش (بخش شمال باختر کاشمر و بخش کوه تیغ احمد ) انجام شده که بر این اساس ، به ترتیب دو میزان نرخ لغزش تجمعی افقی۰/۶ و ۰/۸ میلیمتر بر سال برای هر قطعه به دست آمد . در نهایت بر اساس الگوی ریخت شناسی رودخانه های اصلی نرخ لغزش تجمعی افقی ۶/۲میلیمتر بر سال تعیین شد.