سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
بهرام علیزاده – دکتری زمین شناسی نفت کاربردی
هرمز قلاوند – دانشجوی دوره دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی

چکیده:

آنالیز مواد آلی موجود در سنگهای رسوبی در تفسیر خصوصیات زمین شناسی و توان هیدروکربن زایی آنها بسیار حائز اهمیت می باشد اغلب داده ها و اطلاعات حاصل از این مواد آلی توسط پیرولیز راک ایول به دست آمده اند.دراین مطالعه سازند سرگلو در میدان نفتی مسجد سلیمان واقع در جنوب غربی ایران مورد بررسی قرار گرفت. ترسیم داده های حاصل از آنالیز راک ایول برروی نمودار تغییرات S2 در برابر کربن آلی کل (TOC ) و تعیین معادله خط رگرسیون حاصله بهترین روش برای تصحیح شاخص هیدروژن (HI) و اندازه گیری میزان جذب هیدروکربن توسط کانی های موجود در ماتریکس سنگ می باشد.