سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیمی – گروه بهداشت و مواد غذایی و آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مهدی رئیسی –
فیروز فدایی فرد –
مجید هاشمی –

چکیده:

یکی از مسائل مهم بهداشتی و زیست محیطی در ارتباط با بهره برداری از گوشت ماهیان صید شده از منابع آبی تجمع زیستی فلزات سنگین از جمله جیوه در میان آنهاست .
در مجموع ۱۱۰ کپور ماهی صید شده از زاینده رود اصفهان به منظور تعیین غلظت جیوه مورد بررسی قرار گرفت . نمونه ها پس از هضم مطابق دستورالعمل AOAC به روش اسپکترومتری جذب اتمی کوره مورد سنجش جیوه قرار گرفتند . میانگین میزان جیوه در عضله ماهیان مورد آزمایش (۲۳-۲۹۰ µgr/kg ) 63 µgr/kg به دست آمد . هر چند که میزان تجمع جیوه در هیچ یک از نمونه ها بالاتر از حداکثر مجاز تدوین شده در قوانین اتحادیه اروپا و سازمان بهداشت جهانی نبود ولی با افزایش سن ماهیان و دور شدن از سرچشمه زاینده رود افزایش قابل ملاحظه ای p<0/05 در میزان تجمع این فلز در گوشت کپور ماهیان مشاهده شد . نتایج مطالعه نشان می دهد ورود فاضلاب های شهری و صنعتی به زاینده رود اصفهان مهم ترین عوامل آلودگی آب زاینده رود به فلزات سنگین از جمله جیوه می باشد .