سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا شیرنشان – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی
مهرداد پورسینا – استادیار مکانیک ، دانشگاه شهرکرد
محمدعلی قضاوی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی ، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

باتوجه به ریزش انبوده برگهای درختان و سطوح پارکها و فضای سبز شهرهای بزرگی مانند اصفهان و عدم وجود و تولید داخلی دستگاه بازیافت برگ مخصوص استفاده در پارک ها و فضاهای سبز بزرگ ، طراحی و ساخت این دستگاه در داخل کشور، جهت جمع آوری بقایای طبیعی و بازیافت آنها، بشدت احساس می گردد. در این مقاله تعیین میزان دبی هوای مکشی برگ های پاییزی برای طراحی قسمت مکنده دستگاه که یکی از بخش های اصلی دستگاه می باشد، آورده شده است. جهت برآورد میزان دبی هوای مکشی، آزمایشی طراحی گردید و بوسیله میزان دبی هوا برای ۵گونه برگ درخت پاییزی متداول در فضای سبز شهر اصفهان بدست آورده شد.