سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
منصوره قوام – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان
عباس غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

چکیده:
فرسایش خاک عبارت از فرسودگی و از بین رفتن مداوم خاک سطح زمین توسط آب و باد حوزه آبخیز هارونی جزء یکی از پارسلهای حوزه بهشت آباد در استان چهارمحال و بختیاری می باشد که سر شاخه های اصلی این حوزه به رودخانه گرگک منتهی می شود در مطالعه حاضر و برای بدست آوردن میزان هدر رفت خاک و تعیین میزان رسوبدهی، واحدهای هیدرولوژیکی یا بعبارت دیگر زیرحوزه های هیدرولوژیکی بعنوان واحد کاری در نظر گرفته شده است. روش تجربیMPSIAC را با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در هر کدام از زیرحوزه ها به تفکیک قسمت نموده ایم. حوزه شماره H19 با میزان رسوب بیش از ۱۲ تن در هکتار، بیشترین میزان فرسایش خاک در منطقه را شامل می شود،