سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب اله فغانی – کارشناس جنگل

چکیده:

جنگلهای شمال کشور از پهن برگان امیخته و با فرمهای مختلف دانه زاد دانه و شاخه زاد شاخه و دانه زاد با ساختار ناهمسالی دارای گونه های متنوع درختی است از دیرباز جنگلهای منطقه بعلت عدم اعمال مدیریت صحیح دستخوش تخریب انسان و دام و مسائل اجتماعی و اقتصادی به خصوص جنگل نشینان روستائیان دامداران محلی و همچنین سیاست گزاریهای مقطعی وکوتاه مدت مسئولیت وقت بوده که همگی موجب کاهش کیفی و کمی جنگلها درسالهای اخیر بوده است خوشبختانه با ارتقا فرهنگ منابع طبیعی در اذهان عمومی و توجه ویژه مسئولین امر در سالهای اخیر نسبت به اهمیت و نقش موثر جنگل ها در حیات انسان موجب دگرگونی و تحول جدی در مدیریت جنگل جهت تحقق اهداف مورد نظر حفاظت حمایت احیا گردیده است. درحال حاضر با برنامه ریزی های اصولی و منطقی که متناسب با توان جنگل در راستای اهداف یاد شده صورت میگیرد یقینا متضمن بقا و توسعه جنگل خواهد شد. همانطوری که میدانیم از نظر جنگل شناسی رویشگاههای بکر و دست نخورده جنگلی متناسب با توان رویشی توده های رستنی می توانند به حداکثر رویش خود برسندو پس از ان با طولانی بودن توقف رویش مواجه می شوند.