سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی سمسارزاده – دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی پلیمر
غلامرضا بخشنده – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرآیند، گروه مهندسی لاستی
مسعود قاسم زاده بارورز – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر

چکیده:

دوده یکی از مهمترین پرکننده‌ها در صنعت لاستیک، است که به منظور افزایش خواص فیزیکی مکانیکی محصول نهایی بکار می‌رود. از جمله دلایل مطرح شده برای تقویت کنندگی بسیار شاخص این پرکننده، برهمکنش بین آن و لاستیک می‌باشد. در تحقیق حاضر توسط استخراج لاستیک آزاد و تعیین لاستیک مقید، این پارامتر برای دوده‌های N330 و N660 و آلیاژهای EPDM/NR , SBR/NR , SBR/BR و EPCM/BR تعیین شده و با هم مقایسه شده‌اند. نتایج نشان داد که در بین آلیاژها، آلیاژ SBR/BR بالاترین برهمکنش با دوده‌های مزبور را داشت و EPDM/NR کمترین برهمکنش را به خود اختصاص داد. همچنین مشخص شد که در یک آلیاژ خاص، دوده نوع N330 به خاطر سطح فعال‌تر خود نسبت به نوع N660 برهمکنش بیشتری با آلیاژ برقرار می‌سازد.