سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهره رضائی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی (تولید) دانشگاه شهید بهشتی
دکتر هایده متقی – دکترای مدیریت صنعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با توجه به اهمیت بهبود روش های تولیدی در رقابت پذیری شرکت های تولیدی و موفقیت و مقبولیت تولید ناب به عنوان سیستم تولیدی با مزیت رقابتی و مفاهیم و روش های جامع و مفید در جهت افزایش رضایت مشتری، کاهش هزینه و زمان تولید و تحویل محصولات، بررسی این مفهوم، شناسایی عوامل مورد نیاز در جهت پیاده سازی این روش تولیدی و ارائه یک روش و مدل اندزه گیری در جهت تعیین میزان موفقیت و توانمندی های سازمان های تولیدی در جهت پیاده سازی این سیستم تولیدی و استفاده از نتایج آن در جهت بهبود حرکت به سمت اجرای این سیستم تولید، می تواند در جهت ارتقای تولید ناب و اجرای آن به طور صحیح، مفید باشد.