سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن حقیقت نیا – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، معاونت داراب
ابوالقاسم الحانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، معاونت داراب

چکیده:

کنجد یک دانه روغنی قدیمی است که با شرایط خشک ایران سازگاری دارد . ولی متاسفانه به دلیل بی توجهی به این گیاه با ارزش در حال حاضر سطح زیر کشت آن چندان زیاد نیست . ولی امید می رود که با توجه بیش از پیش مسئولین، معرفی ارقام جدید پر محصول و مقاوم به بیماری ها و توصیه های تغذیه ای صحیح، سطح زیر کشت آن روز به روز توسعه یابد . از دلایل اهمیت کشت این گیاه کم بودن نیاز آبی، نیاز غذایی، در صد بالای تولید روغن خام و طول دوره رشد کوتاه آن است که می تواند در صرفه جویی مصرف آب بویژه در مناطق خشک جنوب کشور و نیز ایجاد یک تناوب زراعی صحیح موثر باشد . تغذیه صحیح، بویژه مصرف مناسب فسفر می تواند در افزایش عملکرد تاثیر بسزایی داشته باشد . برای مثال به چند تحقیق در این زمینه اشاره می گردد .
در یک آزمایش مزرعه ای روی یک خاک شنی لومی از سه سطح فسفر و دو رقم کنجد استفاده گردید . نتایج نشان داد که مصرف ۴۰ کیلو گرم P2O5 حد اکثر %۲۲/۳ عملکرد بذری کنجد را افزایش داد ).۱) تومار (۲) مصرف ۳۰ کیلو گرم P2O5 در هکتار را توصیه نموده اند . زو و همکاران (۳) طی آزمایشی در چین روی کنجــد در خاکی با ماده آلی % ۱/۲ و ۶/۴ میلی گرم فسفر در کیلو گرم خاک به این نتیجه رسیدند که نیاز فسفر این محصول در سطح تولید ۱۷۵۵ کیلو گرم در هکتار به ازای هر ۱۰۰ کیلو گرم بذر تولیدی ۲/۳۱ کیلو گرم می باشد .