سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور رضا زاده آذری – دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد رضا خرم زاده – کارشناس ارشد HSE شرکت سهامی احداث صنعت
مریم السادات ال هاشم – کارشناس بهداشت حرفه ای
سمیرا اسلامی زاد – کارشناس بهداشت حرفه ای

چکیده:

مقدار کروم کل سیمان کارخانجات ایران ( نوع سیمان تیپ یک و دو ) د رگستره ۷۲-۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم ، کمتر از سیمان تولید شده در کشور اسپانیا در گستره ۱۶۷-۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم است. کروم شش ظرفیتیمحلول ایران در گستره غلظتی ۴۱-۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم بیشتر از سیمان تولید شده در کشور اسپانیا ۲۴-۰/۹ و عیار آن در کشورهای اروپایی شمالی ( ۲ میلی گرم بر کیلوگرم ) است . کروم شش ظرفیتی نامحلول در محصول نهایی کارخانجات ایران بطور قابل ملاحظه ای در گستره ۲۲-۶ میلی گرم بر کیلوگرم لست . بطور کلی کروم شش ظرفیتی نامحلول کارخانه بوشهر بیشتر از سایر کارخانه ها است و کارخانه اردبیل کمترین مقدار رادر این زمینه دارا می باشد . بطور کلی مقدار کروم کل ، کروم شش ظرفیتی محلول و کروم شش ظرفیتی نامحلول سیمان اردبیل کمتر از سایر کارخانجات است. سهم رهایش کروم در کوره به کروم کل سیمان ایران به استثنای کارخانه اردبیل قابل ملاحظه می باشد.