سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی ماهرانی – کارشناس ارشد – امور آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

توزیع منابع آب در یک شبکه آبیاری در زمانهای مختلف از نکات مهمی است که بر روی راندمان هر شبکه تاثیر بسزایی دارد. تحویل بموقع آب در هر نقطه از شبکه نیازمند یک برنامه ریزی صحیح و دقیق قبلی است.
بطور کلی دو مرحله طراحی و بهره بردرای در هر پروژه نمی توانند از یکدیگر مجزا باشند زیرا در مرحله طراحی است که نحوه بهره برداری آبگیرهای مختلف اعم از آبگیرهای کانالهای فرعی و اصلی مورد بررسی قرار میگیرد و شالوده بهره برداری آینده شبکه توصیه و پیشنهاد می گردد. جهت دستیابی به نحوه بهره برداری و یا نحوه تحویل آب در کانالها و آبگیرهای مختلف شبکه لازم است که ابتدا نحوه بهره برداری در آبگیرهای مزرعه مشخص و سپس به ترتیب نحوه توزیع آب در آبگیرها و کانالهای بزرگتر مورد بررسی و انتخاب قرار گیرد . تا در نهایت برنامه بهره برداری کانال اصلی تعیین و مشخص گردد. در این مقاله سعی شده است که برای یک پروژه خاص روشهای بهره برداری در آبگیرها و کانالهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس برنامه بهره بردرای کانال اصلی با توجه به نتایج حاصله از کانالهای کوچکتر انتخاب گردد.