سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا نجفی – گارشناس ارشد میکروبیولوژی

چکیده:

یکی از مهمترین الاینده های موجود در خلیج فارس فلزات سنگین میباشد که بخشی از ان توسط فاضلاب های صنعتی و قسمتی نیز در اثر فاضلاب های شهری و پساب کشاورزی به همراه مقدار متنابهی نفت خام که در پی جنگ ها ی اخیر منطقه ، استخراج و استحصال نفت ، حمل ونقل د ریایی ، فعالیت های کشتیرانی ، نشت طبیع ی هیدروکربنهای نفتی صنایع پتروشیمی و پالایشگاههای نفتی فلات قا ره و ابگیر شدن مناطق نفتی در زمان بالا امدن اب دریا و رهایی هیدروکربن ها به فلات قاره وارد ابها شده ایجادگردیده است. در این مقاله به بررسی میکروارگانیسمهایی پرداخته میشود که میتوانند جذب کننده فلزات سنگین از محیطدریا باشند تا بدین طریق بتوان از اﻧﻬا برای ساخت فیلترهای میکروبی درجهت پاکسازی اب دریا ورود خانه ها استفاده کرد.