سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پشاآبادی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا جلیلیان – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مشخص کردن ناحیه آسیب پذیری بارهای حساس به منظور براورد تعدادکاهش ولتاژهای رخ داده درسیستم ضروری است دراین مقاله یک روش سریع که ناحیه اسیب پذیری بارهای حساس را درشبکه های حلقوی مشخص می کند ارایه میشود عموما نحیه اسیب پذیری بوسیله تحلیل اتصال کوتاه درتعداد زیادی ازنقاط سیستم مانند شین ها و خط ها مشخص میکند ارایه میشود عموما ناحیه اسیب پذیری بوسیله تحلیلی اتصال کوتاه درتعدادزیادی ازنقاط سیستم مانند شین ها و خط ها مشخص میشود چنین روشی درشبکه های حلقوی بزرگ غیرعملی به نظر می رسد معادلات اندازه کاهش ولتاژ و پرش فاز ناشی ازوقوع خطا درخط بوسیله روش ایجادماتریس امپدانس بدست می آید بااستفاده ازمعادلات بدست آمده برای کاهش ولتاژ ناحیه اسیب پذیری میتواند بدون استفاده ازتحلیل اتصال کوتاه مشخص شود به منظور تسهیل درانجام محاسبات مشخص کردن ناحیه اسیب پذیری یک روش سریع و کارامد عددی نیز ارایه شده است روش یاد شده برای مشخص کردن ناحیه اسیب پذیری سه بارحساس ناشی ازخطای سه فاز درشبکه ۳۰ شینه IEEE بکارگرفته شده است