سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید گنجی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مهندسی توسعه فرایندها
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
مهدی احمدی مروست – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مهندسی توسعه فرایندها
محمد ایازی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مهندسی توسعه فرایندها

چکیده:

ناحیه شبه پایدار (Met stable Zone) اهمیت زیادی در فرایندهای کریستالیزاسیون دارد. در این ناحیه که بینمنحنی حلالیت و فوق اشباع قرار دارد، امکان هسته زائی خود به خود وجود ندارد و خروج مولکول های ماده فوق اشباع تنها به صورت رشد و یا با مکانیسم هسته زائی ثانویه صورت می گیرد. بنابراین نیروی محرکه تشکیل کریستال در اثر
تولید هسته ها کاهش نمی یابد و محصولات درشت تر با سرعت بالاتر بوجود می آیند. در سالهای اخیر با توجه به مطرح شدن ایده استفاده از هیدرات برای ذخیرسازی و انتقال گاز به سرعت تشکیل هیدرات بیش از پیش توجه شده است. در این مطالعه آزمایشگاهی ناحیه شبه پایدار در کریستالیزاسیون هیدرات تتراهیدروفوران (THF ) بررسی شد. مشخص گردید که یک مینیمم و ماکزیمم غلظت THF در آب برای تشکیل و رشد هیدرات لازم می باشد که به ترتیب ۹ و ۴۶ درصد وزنی می باشد. همچنین مشخص شد که هرچه به غلظت استوکیو متریTHF در هیدرات( ۱۹ درصد وزنی) نزدیکتر باشیم سرعت تشکیل هیدرات بیشتر است و زمان القایی (Induction Time ) برای تشکیل هیدرات کاهش می یابد.