سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید سلمان‌نژاد – کارشناس ارشد زمین‌ شناسی نفت، دانشگاه تهران
محمدعلی فهیمی – کارشناس ارشد وزارت نیرو

چکیده:

تشخیص ناهمگنی یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی مخازن به ویژه کربناته است. مخازن کربناته با توجه به نحوه توزیع پارامترهای پتروفیزیکی مانند تخلخل و تراوایی و همچنین سایر خواص مخزنی به عنوان مخازن با ناهمگنی زیاد نسبت به مخازن کلاستیک شناخته می‌شوند. هدف اصلی این مقاله، مطالعه ویژگیهای مخزن کربناته سروک بر اساس اندازه‌گیری فشار تزریق جیوه با فشار بالا (High Pressure Mercury Injection) است. آزمایش تزریق جیوه با فشار بالا گسترده وسیعی از فشار آستانه از ۱/۶ تا ۷۴۸ psia را نشان می‌دهد که حاکی از تغییرات گسترده خواص نمونه‌های کربناته است. نمونه‌های مورد آزمایش همچنین توزیع اندازه گلوگاه منفذی (Pore Throat Size Distribution) گوناگونی را از ریزگلوگاه (Microports) تا درشت گلوگاه (Macroports) را نشان می‌دهند که سهم ریزگلوگاهها بسیار شاخص‌تر است. نتایج این مطالعه، نشان دهنده کنترل پارامترهای دینامیکی مخزن توسط PSD، و ویژگیهای موئینه سنگ مخزن است.