سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مرتضی طباطبایی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه تست غیرمخرب، دانشکده مهندسی مکانیک
فرهنگ هنرور – دانشیار آزمایشگاه تست غیرمخرب، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت

چکیده:

آزمون فراصوتی یکی از تکنیکهای پیشرفته و رو به رشد بازرسی جوش می باشد. انتشار امواج فراصوتی در یک جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی به علت وجود ساختار دانه درشت و ناهمسانگرد،با انحراف، پراکندگی و استهلاک امواج همراه است. برای مطالعه انتشار امواج فراصوتی در جوش می توان از مدل سازی استفاده نمود. این امر امکان طراحی نحوه انجام بازرسی و استفاده از پارامترهای بهینه را فراهم می آورد. یکی از پیش نیازهای مدل سازی جوش، اطلاع از چگونگیجهت‌گیری دانه ها در فلز جوش است که این تابع روش جوشکاری و پارامترهای جوش می باشد. ویژگیهای خاص فولادهای ضد زنگ آستنیتی، تشخیص و توصیف جهت گیری دانه ها را با مشکلاتی مواجه می کند. در این مقاله با انتخاب دو روش جوشکاری تیگ و الکترود دستی بر روی فولادL316، تاًثیر روش جوشکاری و ماکروگرافی مناسب به منظور توصیف و تشخیص جهت گیری دانه ها بررسی می گردد و سپس با توجه به جهت دانه بندی، پارامترهای موثر به منظور طراحی آزمون فراصوتی بدست می آید.