سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا نوذریان – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان، معاونت توسعه سد و نیروگاه، طرح ع
مهدی قمشی – استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رودخانه ا… یکی از دو شاخه عمده و مهم تشکیل دهنده رودخانه جراحی بشمار می آید. محل برداشت مصالح در بازه ای به طول ۱۲ کیلومتر در حوالی شهر رامهرمز و متوسط برداشت سالانه آنها طی ۱۰ ساله اخیر بیش از یک میلیون متر مکعب در سال بوده است. هم اکنون برداشتها با این نرخ سالانه ادامه دارد این تحقیق ابتدا روند رسوبگذاری و آبشستگی در سیستم رودخانه ا… در دو حالت با و بدون حضور سد جره در سیستم را با استفاده از مدل ریاضی HEC-6 مورد ارزیابی و شبیه سازی قرار داده سپس میزان نرخ برداشت مصالح شن و ماسه قابل برداشت را تعیین می نماید. نتایج حاصل از اجرای مدل برای تابع انتقال رسوب برتر(تابع بانگ) نشان می دهد که میزان آورد رسوبی ذرات شن و ماسه برای طول دوره شبیه سازی در دو حالت با و بدون حضور سد به ترتیب برابر سالانه ۳۰۰ و ۲۱۲ هزار متر مکعب می باشد و روشن است که میزان قابل توجهی از برداشتها از رسوبات موجود در بستر رودخانه صورت می گیرد.