سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد نقشه برداری (ژئودزی) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
بهزاد وثوقی – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

نرخ ممان لرزه ای، کمیتی است که بیانگرمیزان تجمع پتانسیل زلزله در یک منطقه می باشد. این کمیت تا چند سال اخیر از طریق داده های لرزه نگاری و زمین شناسی تعیین می شد ولی امروزه با ورود داده های ژئودزی ماهواره ای و میدان های جابجایی دقیق حاصل از آن و از طریق تنسور استرین نیز قابل محاسبه می باشد. طبق فرمول Kostrov(1974) ، تنسور استرین و تنسور ممان با یکدیگر متناسب هستند ومی توان از این طریق نرخ ممان لرزه ای را تعیین نمود. کمیت فوق توسط چندین روش از جمله روش WARD برای آمریکا و اروپا تعیین شده است ولی برای ایران بدلیل عدم وجود داده های ژئودزی مناسب وشبکه های ژئودیناکی تاکنون مورد توجه نبوده است. بنابراین برای اولین بار این کمیت از طریق تنسور استرین برای داده های شبکه ژئودینامیک ایران دراین تحقیق محاسبه شده است. طبق نتایج این تحقیق، جنوب شرقی ایرانو البرز مرکزی بیشترین پتانسیل را برای رخداد زلزله دارا می باشند.